در سال‌های اخیر توجه به آموزش و پژوهش درباره فلسفه‌ی اخلاق غرب در کشورمان افزایش یافته است. این کار اگر به صورت روش‌مند و برنامه‌ریزی شده انجام شود فواید فراوانی دارد. از این رو موارد زیر برای آشنایی بهتر و …

چند سال پیش امام جمعه‌ی محترم یکی از مراکز استان‌ها از من خواست او را ببینم. قراری گذاشتیم و من به دیدنشان رفتم. خدا رحمت‌شان کند! به گرمی از من استقبال کرد و بعد از کلّی مقدمه‌چینی گفت: “من احساس …