در سال‌های اخیر توجه به آموزش و پژوهش درباره فلسفه‌ی اخلاق غرب در کشورمان افزایش یافته است. این کار اگر به صورت روش‌مند و برنامه‌ریزی شده انجام شود فواید فراوانی دارد. از این رو موارد زیر برای آشنایی بهتر و موثرتر با این فلسفه به علاقه مندان پیشنهاد می‌شود:

۱.توجه به مقاطع و ادوار تاريخي فلسفه اخلاق غرب، و ويژگي‌هاي هر دوره.

۲. مطالعه بیشتر درباره چهره‌های شاخص هر یک از ادوار فلسفه اخلاق غرب. مثلا سقراط و ارسطو و افلاطون در يونان باستان، يا مباحث، نظريه‌هاو مكاتب اخلاقي مطرح در هر دوره.

۳. توجه به سير تحولات يك نظريه‌ی اخلاقي(مثلا اخلاق فضيلت در يونان باستان، در سده هاي ميانه و در عصر جديد).

۴. توجه به دیدگاه‌های هر یک از فیلسوفان اخلاق غربی در حوزه‌های دیگری غیر از اخلاق (مثل معرفت‌شناسی و نفس‌شناسی) و ارتباط بين اين حوزه‌ها در منظومه انديشه يك فيلسوف.

۵. آشنایی با شرایط زمانی و مکانی هر فیلسوف اخلاق یا زمینه های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طرح هر نظریه‌ی اخلاقی.

۶. پرهيز از پيش‌داوري، و تلاش براي «شناخت» فلسفه‌ی اخلاق غرب در وهله اول، و بررسي انتقادي آن در مرحله بعد.

۷. شروع مطالعه از آثار كم حجم به حجيم، و از ساده به مشكل.

۸. پرهیز از «خودشيفتگي» نسبت به سنت اخلاقي خود يا «خودباختگي» در برابر تفكر اخلاقي غرب. بلکه مواجهه «خودباورانه» با فلسفه اخلاق، و به طور كلي فلسفه و فرهنگ و تمدن غرب.

خودشيفتگي مانع از آسيب‌شناسي انديشه‌ی خودي و بارور كردن آن مي‌شود و خودباختگي مانع از شناخت و بهره‌گيري از داشته‌هاي اخلاقي خودي مي‌گردد. خودباوري است كه موجب مي‌شود در عين توجه به داشته‌هاي سنت خود، به سنت‌هاي ديگر هم توجه كنيم و از آن درس‌ها و بهره‌هاي لازم را بر گيريم.

۹. توجه به این‌که اندیشه‌ورزی‌های فیلسوفانه درباب اخلاق، منحصر به جهان غرب نیست، بلكه از زمان‌های دیرین تا عصر حاضر در جوامع شرقی، از جمله در ايران، و در جهان اسلام نیز فیلسوفان اخلاق و نظریه ها و مکاتب اخلاقی گوناگونی وجود داشته و دارند که آشنایی با آنها بر هر دانشجو و علاقه‌مند به فلسفه اخلاق، امری لازم و ضروری است.

پاسخ دهید