✅ ما وقتی از دستِ دیگران عصبانی می‌شویم؛ از دروغی که آنان به ما گفته‌اند رنجیده‌خاطر می‌شویم؛ به موفقیّت‌های‌ دیگران حسادت می‌کنیم؛ هر اتّفاقی اطراف می‌افتد آن را به خود می‌گیریم و واکنش نشان می‌دهیم؛ در احوالِ دیگران سرَک می‌کشیم …

✅ “اسنوبیسم” به معنای خودویژه‌پنداری و ترسِ از دست دادنِ تمایز خود است و اسنوبیست کسی است که تلاش دارد خود را برجسته‌کرده و ویژه بداند. این افراد نوکیسه‌گان فرهنگی‌ای هستند که به اشتباه می‌پندارند که سلیقه، علاقمندی و دانش …

رمضانیه/۱ (برای مبلغان دینی) حاصل عمر تبلیغی من ۱- تبلیغ مفاهیم دینی بدون آن که خود عامل به آن ها باشیم هرگز اثر مثبتِ ماندگار در روح و روان آدمیان نخواهد گذاشت. ۲- هر مبلغی که چشمانش به دستان مردم باشد …

✅ پیش‌ترها سخن گفتن در باره‌ی دین کار روحانیان و یا کارشناسان مذهبی و الاهیّات‌دان‌ها بود. مردم کم‌تر در باره‌ی دین اظهار نظر می‌کردند. آنان آموخته‌بودند که گوش‌دهندگان و فرمان‌پذیران خوبی برای صاحب‌نظران دین باشند. امّا الان این‌گونه نیست و …

✅ اصل “اعتماد به هم‌دیگر” از ضرورت‌های اولیّه‌ی هر اجتماعی‌ست. زندگی کردن در جامعه‌ای که افرادش نتوانند به یکدیگر اعتماد کنند، چیزی شبیه بندبازی‌ست. شهروندانش همواره باید مراقب باشند چون هر لحظه ممکن است سرشان کلاه برود. همیشه باید مراقب …

بیشتر شعبان گذشت و امروز آخرین جمعه از آن است؛ می‌توان در این باقی مانده خود را برای مهمانی ماه خدا مهیا کرد؛ می پرسید چگونه؟ آن‌طور که امام رضا علیه السلام به عبد السلام بن صالح هروی فرمودند: ای …