روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ جلسه دفاعیه آقای سید رضا مهدی‌نژاد دانشجوی رشته تاریخ تمدن اسلامی مدرسه تاریخ و ادیان مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) وابسته به جامعه‌المصطفی العالمیه با عنوان "گونه‌شناسی انتقادی دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان در باب رابطه دین و تمدن" برگزار شد.

راهنمایی این رساله بر عهده اینجانب بود و مشاوره آن را آقای دکتر سید علیرضا واسعی و داوری آن را آقایان دکتر حبیب­‌الله بابائی، دکتر علی بیات و دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی برعهده داشتند. در تصویر زیر از راست به …