بهترین راهبرد برای جریان اصول‌گراییِ اصلاح‌طلبانه « راهبرد تهذیبی» است. این راهبرد به مجموعه‌ی راهبردهایی گفته می‌شود که با استفاده از فرصت‌ها و با لحاظ تهدیدها و تبدیل کردن نقاط ضعف و تهدید به فرصت، به دنبال تهذیب و ناب‌سازی … 

✅ در همه‌ی ادیان، بویژه ادیان تأسيسي، یکی از مسئولیت‌های دین‌یاران پاس‌داری از اصالت دین است. به این معنا که اجازه ندهند خلاقیّت‌های فرهنگیِ کنش‌گران بر دین(محتوای متون مقدس) بیافزاید و یا از آن بکاهد. دین‌یاران(کاهنان و یا روحانیان) معتقدند …