به مناسبت بزرگداشت دکتر ناصر تکمیل همایون ارج‌نامه‌ای در دو جلد قطور با عنوان “همایون‌نامه؛ نکوداشت کارنامه علمی دکتر ناصر تکمیل‌ همایون از سوی انتشارات نگارستان اندیشه در سال ۱۳۹۶ منتشر شد. این مجموعه که به کوشش جوان پرتوان و … 

✅ تازه در مدرسه‌ی حقّانی ساکن شده بودم. طلبه‌های قدیمی‌تری که ریاست شهید قدّوسی (ره) بر آن مدرسه را تجربه کرده بودند، می‌گفتند ایشان گونه‌ای خاصّ از مدیریّت داشته‌اند. از باب نمونه می‌گفتند آن شهید بزرگوار بر اساس ساعت مطالعه …