به استقبال ماه خدا، ماه اخلاق می رفتیم، در فراخنای زمان. اسیرانی بودیم در بند شهوت و ثروت و قدرت. نای‌مان تهی از هر ناله. و، دردا، که بندی زنجیرهای خود ساخته بودیم: وحدت زندان و زندانی و زندان‌بان! می‌خواندیم، … 

خبر ساده بود و متاسفانه تکراری. در جریان مسابقه تیم‌های منچستر سیتی و برایتون، علیرضا جهانبخش لژیونر ایرانی برایتون با کایل واکر مدافع انگلیسی منچستر سیتی درگیر شد و بازیکنان دو تیم آن ها را از هم جدا کردند. اما … 

خوشمزگی/ بی مسوولیتی / بدجنسی برخی از ما در فضای مجازی مثل این كه تمامی ندارد و فقط دنبال فرصت مناسب هستیم. سایت / برنامه «دیوار» را راه اندازی كرده اند تا همه افراد جامعه بتوانند به راحتی، با حذف …