روز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ برابر با هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ بر اساس برنامه دانشگاه برای ایام ماه مبارک رمضان پس از نماز ظهر و عصر صحبتی کوتاه در نمازخانه با عنوان "خط زمان در قرآن" ارائه شد که خلاصه آن چنین است:

یکی از بنیادی‌ترین پرسشها و چالشها در بارة اسلامی‌سازی دانش تاریخ، جواز استفاده یا عدم استفاده از قرآن و استناد یا عدم استناد به قرآن در گزارش یا تحلیل رویدادهای تاریخی است. یکی از برداشتهای متعارف در باره چگونگی اهتمام …