رحلت ناگهانی و افسوس برانگیز مرحوم دکتر احمد احمدی غمی دیگر بر دل نشاند و گرد اندوه بر جانها فشاند. خدایش در این هنگامه آمد و شد فرشتگان و در لیال عشر سوم ماه مبارک رمضان که دهه فجر عابدان و اصحاب قیام و صیام است بیامرزاد و هم‌نشین اولیاءش قرار دهاد.

طبیعی است که شخصیتی همچون او که در بازه‌ای نزدیک به چهار دهه به گونه‌های مختلف در کانونهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز برای آموزش عالی کشور به ویژه تدوین متون آموزشی برای رشته‌های علوم انسانی حضور مؤثر داشت انبوهی از خاطرات …