عصر روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ جلسه‌ای با حضور تنی چند از دانشجویان تاریخ‌پژوه و دوستان و اساتید از جمله استاد گرامی جناب آقای رسول جعفریان با آقای ویلفرد مادلونگ از میهمانان ویژه کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش …