رمضانیه/۱ (برای مبلغان دینی) حاصل عمر تبلیغی من ۱- تبلیغ مفاهیم دینی بدون آن که خود عامل به آن ها باشیم هرگز اثر مثبتِ ماندگار در روح و روان آدمیان نخواهد گذاشت. ۲- هر مبلغی که چشمانش به دستان مردم باشد …

بیشتر شعبان گذشت و امروز آخرین جمعه از آن است؛ می‌توان در این باقی مانده خود را برای مهمانی ماه خدا مهیا کرد؛ می پرسید چگونه؟ آن‌طور که امام رضا علیه السلام به عبد السلام بن صالح هروی فرمودند: ای …

اراده ی خدای متعال بر بقاء مذهب است؛ بالا و پائین داشته؛ موانعی آمده اند؛ گاهی مزاحمت هائی شده؛ اما مذهب تکان نخورده؛ این هم یک نمونه: مهمانی شعبانیه ۸۳ ساله شد جمعه شب منزل آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی …