✅ ما وقتی از دستِ دیگران عصبانی می‌شویم؛ از دروغی که آنان به ما گفته‌اند رنجیده‌خاطر می‌شویم؛ به موفقیّت‌های‌ دیگران حسادت می‌کنیم؛ هر اتّفاقی اطراف می‌افتد آن را به خود می‌گیریم و واکنش نشان می‌دهیم؛ در احوالِ دیگران سرَک می‌کشیم …

✅ “اسنوبیسم” به معنای خودویژه‌پنداری و ترسِ از دست دادنِ تمایز خود است و اسنوبیست کسی است که تلاش دارد خود را برجسته‌کرده و ویژه بداند. این افراد نوکیسه‌گان فرهنگی‌ای هستند که به اشتباه می‌پندارند که سلیقه، علاقمندی و دانش …

✅ پیش‌ترها سخن گفتن در باره‌ی دین کار روحانیان و یا کارشناسان مذهبی و الاهیّات‌دان‌ها بود. مردم کم‌تر در باره‌ی دین اظهار نظر می‌کردند. آنان آموخته‌بودند که گوش‌دهندگان و فرمان‌پذیران خوبی برای صاحب‌نظران دین باشند. امّا الان این‌گونه نیست و …

✅ اصل “اعتماد به هم‌دیگر” از ضرورت‌های اولیّه‌ی هر اجتماعی‌ست. زندگی کردن در جامعه‌ای که افرادش نتوانند به یکدیگر اعتماد کنند، چیزی شبیه بندبازی‌ست. شهروندانش همواره باید مراقب باشند چون هر لحظه ممکن است سرشان کلاه برود. همیشه باید مراقب …

رئیس محترم قوه‌ی قضائیه در پاسخ به سؤال از چرائی فیلترینگ تلگرام فرموده‌اند: “مسدود سازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است.” رئیس محترم جمهور هم فضای باز مجازی را حق مردم دانسته و فرموده‌اند: ” مردم اجبار را نمی‌پذیرند.” امّا …

“اخلاق” آرمانِ همه‌ی ادیان و مکاتب است و اخلاقی زیستن فرآیندی سخت، دیریاب، و پرمسئولیت. با این حال، باید از قدم‌های کوچک آغاز کرد. کافی‌ست: درد دیگران را درمان کنیم، یا تحمّل آن را برای‌شان آسان سازیم. مراقب باشیم کسی …

روشن نیست که مستند به چه اصلی، همواره به ما یاد داده‌اند که در سخن گفتن و نوشتن، پشت کلمات “سوم شخص” پنهان شویم. برای مثال وقتی داریم یک مقاله می‌نویسیم، به‌جای آن‌که بگوییم”در نظر من این موضوع چنان است”، …

تعیین یک روز در تقویم ملّی به نام “معلّم” به خودی‌خود اتفاق خوبی است؛ با این حال، نباید مسئولیت تجلیل از معلّمان گرامی را تنها به دانش‌آموزان واگذار کرد. استادان و معلّم‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند قانون‌ها و …