تو خدای گوسفندان گم‌شده هم هستی. این روزها، بسیاریِ دوریِ از تو را احساس می‌کنم. نمی‌پرسم آیا به سوی تو راهی هست؛ تو خدای راه‌های گم‌شده هم هستی. امشب تمام خویشتنم را پشت سر نهاده و امید به بخشایشت را … 

روز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ بر اساس برنامه دانشگاه باقر العلوم علیه السلام برای ایام ماه مبارک رمضان، پس از نماز ظهر و عصر صحبتی کوتاه در نمازخانه با عنوان "موعظه‌گری تاریخ از نظر قرآن" ارائه شد که خلاصه آن چنین است:

در بارة نگاه قرآن به تاریخ و تاریخ­نگری و حتی تاریخ­نگاری سخن بسیار رفته است و نوشته‌های ارزشمندی در این زمینه به جامعه علمی و دینی عرضه شده است. مرور آیات قرآن نشان می‌دهد که یکی از ویژگیهای مورد نظر …