این سال‌ها مجموعه‌های مختلفی با هدف “پاسخ به سؤال‌های دینی” راه‌اندازی شده است. از مراکز وابسته به حوزه‌ی علمیّه و دفتر و سازمان تبلیغات اسلامی بگیرید تا صدا و سیما و اوقاف و نهادهای رهبری در دانش‌گاه‌ها. همه این مجموعه‌ها … ⬿

نامی است که من برای اتاق پذیرائی کوچک ابوهادی در مکه‌ی مکرمه انتخاب کرده ام؛ می پرسید چرا نام یک اتاق را سرزمین گذاشته‌ام؟! پاسخش ساده است: چون تنوع افرادی که به اینجا رفت و آمد کردند در قواره‌ی یک سرزمین … ⬿