در اوایل پاییز ۱۳۶۸ آقای عطاء‌الله مهاجرانی به کیهان آمد و طی جلسه‌ای ضمن تعریف و ستایش از مواضع کیهان و این‌که علی‌رغم آن که در روزنامه اطلاعات قلم می‌زند اما کیهان را به دلیل انتقادی و پویا بودنش بیشتر … ⬿

در جهانی که ما می‌شناسیم، برای زنده بودن سه نیاز اساسی وجود دارد: خوراک(آب و غذا)، پوشاک، و البته مسکن. با این حال، ما جوری تربیت شده‌ایم که گویی نیاز چهارمی هم هست: “کسی که بتوان سرزنشَ‌ش کرد”. وقتی چیزی … ⬿