در اجتماعِ “زیان‌بار” فیضیه، جناب رحیم‌پور ازغدی از قم، حوزه‌های علمیّه، و مراجع تقلید با لحنی تمسخرآمیز انتقاد کرده و گفته‌اند: حوزه بی‌سواد، کارخانه‌ی مرجع‌سازی، و مروّج سکولاریسم است. این ادبیاتِ انتقادی، فارغ از میزان رَوایی و اعتبارش، برای نخستین … ⬿