… آخرین ساعاتِ حضورِ ما در مشهد است و من در صحن جمهوری آستانِ رضوی در انتظار برپایی نماز جماعت مغرب و عشا هستم. آرام آرام، آئین برگزاری نماز مغرب و عشا آغاز می‌شود. در جلوی نمازگزاران چیزی شبیه سِن … ⬿