در روز هاي اخير رسانه ها از وقوع چالش جديدي در فضاي مجازي خبر مي دهند كه به چالش مومو، momo challenge مشهور شده است و همچون نمونه دیگرش، نهنگ آبی، مخاطب آن عمدتا نوجوانان و جوانان هستند. روش كار … ⬿