یک نظامی سابق که حالا گاهی سیاسی می‌شود و گاه نظامی، در اظهارِ نظری عجیب درباره‌ی احتمالِ وقوعِ حمله‌ی نظامیِ آمریکا به ایران گفته است: ” من به ملّت ایران به عنوان یک سرباز قول می‌دهم اگر آمریکائی‌ها بخواهند به … ⬿