بخش‌هائی از ما مردم، یک طبیعت ثانویه‌ی عصبی پیدا کرده‌ایم؛ بیش از حد نسبت به هم حساس شده‌ایم و شاید مقدار زیادی نابردبار؛ زود به هم می‌پریم؛ و مثل دو بیگانه‌ی در حال جنگ با هم رفتار می‌کنیم؛ در حالی‌که … ⬿

اگر علاقه‌مند به مباحث اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به فناوری هستید یا اگر می‌خواهید بدانید پیشرفت فناوری‌های امروزی چه بلاهایی ممکن است سر ما بیاورد، پیشنهاد می‌کنم مجموعه مطالب خواندنی سایت ترجمان را در این زمینه، از اینجا بخوانید. … ⬿