روز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس ختم مرحوم "خانم دکتر مطهره ‌سادات احمدپناه" دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در رشته تاریخ اسلام و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه اصفهان و همکار مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی برگزار شد.

آن مرحوم به استناد شناختی یازده ساله به راستی نماد ادب، نجابت، متانت، وقار، عطوفت و ایمان بود. آشنایان و دوستانش وی را با این صفات هم ستوده‌اند: پای‌بندی به نماز اول وقت، دائم الوضو بودن، تک بعدی نبودن، مقاومت … ⬿