به بهانه انتشار پنجمین چاپ اثر ارزش‌مند فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای به قلم دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهش‌گاه، نگاهی گذرا به این کتاب خواهیم داشت: در معرفی این کتاب می خوانیم: فلسفه سیاسی دانشی است که … ⬿