سال‌های نخست طلبگی، آیت‌الله احمدی میانجی(ره) صبح پنجشنبه می‌آمدند مدرسه علمیّه‌ی حقانی و درس اخلاق می‌گفتند. یک‌بار بعد از درس قدری با ایشان هم‌قدم شدم. در لابلای توصیه‌هایی که می‌کرد این جمله هنوز پررنگ در خاطرم مانده است: » خیال … ⬿