دكتر محسن طاهری‌دمنه، مدرس و محقق آينده‌پژوهی، در يك اقدام جالب براي جلب توجه نسل جديد به مسئله آينده‌پژوهی، مسابقه‌ای تحت عنوان «خنده‌دارترین شغل آینده» برگزار كرده‌اند كه نتايج جالبی داشته است. همان‌طور كه ايشان خاطر نشان كرده است «مسئله … ⬿