بهترین راهبرد برای جریان اصول‌گراییِ اصلاح‌طلبانه « راهبرد تهذیبی» است. این راهبرد به مجموعه‌ی راهبردهایی گفته می‌شود که با استفاده از فرصت‌ها و با لحاظ تهدیدها و تبدیل کردن نقاط ضعف و تهدید به فرصت، به دنبال تهذیب و ناب‌سازی وضعیت موجود است.
ما در ۴۰ سال انقلاب، ناکارآمدی‌ها و بن بست‌هایی داشتیم و نتوانستیم ارزش‌های انقلاب را به درستی اجرایی کنیم و به نسل جدید تعلیم دهیم.
یکی از مشکلات اساسی، عدم شفافیت و ابهام و اختلاط ارزش و ضد ارزش است که وضعیت را نا کار آمد کرده است.
بعد از مشروطه چرا اسلام به آسانی به حاشیه رفت و رضا خان از دل مشروطه بیرون آمد؟ جواب‌ها و راه حل‌های زیادی در این رابطه ، مطرح شده است و نظریاتی داده شده است؛ یکی از نظرات «نظریه راهبرد تهذیبی» است که دلیل به حاشیه رفتن اسلام را در اختلاط اسلام ناب با اسلام غیرناب می داند و معتقد است ، دین در این دوران خلوص خود را از دست داده بود.
دین همانند عسل ناب است که بیماری‌ها را از بین می‌برد. عسلی که نا خالصی دارد و با شکر مخلوط شده، نمی‌تواند بیماری‌ها را علاج کند؛ اسلام هم اگر می‌خواهد کار آمد شود و به درد بخورد و از حالت انفعال خارج شود نیاز به تهذیب و ناب‌سازی و پالایش و پیرایش است.
ادامه دارد …

پاسخ دهید