به بهانه انتشار پنجمین چاپ اثر ارزش‌مند فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای به قلم دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهش‌گاه، نگاهی گذرا به این کتاب خواهیم داشت:
در معرفی این کتاب می خوانیم:
فلسفه سیاسی دانشی است که با رویکرد و روش عقلانی پیرامون مطلوبیت‌های حیات سیاسی انسان‌ها بحث می‌کند و به دنبال این است که «بهترین نوع زندگی اجتماعی»، «بهترین رژیم سیاسی» و «بهترین تعامل اجتماعی»،«بهترین غایات زندگی سیاسی»را تبیین نماید و بر خلاف سایر دانش‌ها و گرایش‌های دانش سیاسی از روزمرگی علم سیاست و عینی‌گرایی جامعه‌شناسی سیاسی و جزئی‌نگری فقه سیاسی، فاصله می‌گیرد و به عنوان روی‌کردی کلی ،دائمی ، فرازمانی به حیات سیاسی نظر دارد.

کتاب، فلسفه سیاسی آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را بر اساس روش پرسش‌گری سیاسی و در پاسخ به بیست پرسش اساسی در شش محور کلی نگاشته شده است: روش فهم و مبانی فلسفه سیاسی، مناسبات زندگی فردی و اجتماعی و حقیقت حیات شهروندی و جایگاه حکومت و شهریاری و جهت گیری‌های غایی و آرمانی درفلسفه سیاسی ، سامان یافته است.

ویژگی این کتاب، توجه محقق محترم آن، به نوآوری‌های فکری، ادبیات نوین، پای‌بندی به صبغه فلسفی از طریق پیوند بنیادهای نظری با سامانه‌های عملی، رعایت جامعیت موضوع و ابعاد فلسفه سیاسی است. تلاش شده است تا علاوه بر کثرت استناد به اندیشه آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه ای، پای‌بندی به اختصار و ایجاز نویسی و پرهیز از حواشی، رعایت شود.

پاسخ دهید