چکیده مقاله مهدی نصیری با عنوان «خرد ستیزی در تصوف» که دیروز در همایش ملی «نقد تصوف، شاخصه ها و نقدها» در قم ارائه شد

🔸 تصوف در ابعاد مختلفی با معارف قران و عترت، فاصله و زاویه دارد از جمله در مساله رویکرد و تلقی اش از عقل و خرد. 🔸 در قران و معارف اهل بیت علیهم السلام مکررا و به فراوانی از … ⬿

… دانش‌جو دستش را به نشانه‌ی درخواست اجازه‌ی پرسیدن بالا برد؛ خوش‌حال شدم و گفتم: چرا که نه؟ بفرمایید. وقتی دید خیلی ذوق‌زده شده‌ام به آرامی گفت: ببخشید استاد، مربوط به درس نیست. و من دوباره گفتم بفرمایید مانعی ندارد. … ⬿