دوستی، که در یکی از ارگان‌های انتظامی و امنیّتی فعّالیّت دارد، می‌گفت: چند شب پیش چوپانی به محل کار ما زنگ زد و گفت “به دادم برسید که یک ماشین با مشخّصات فلان یکی از گوسفندان گلّه را دزدیده است”. … ⬿

قرار است “اولین همایش ملی تصوف؛ شاخصه‌ها و نقدها” روز پنج‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ از سوی دفتر تبلیغات اسلامی در قم برگزار شود. برگزاری این همایش همانند بسیاری از فعالیت‌های فکری و فرهنگی دیگر، موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را در دو … ⬿