ضرورت‌های پنج‌گانه راهبرد تکمینی

۱- اولین ضرورت تنها ماندن در رویارویی با غرب است . آمریکای‌ها تلاش کردند رقبای خود را به نحوی حذف کنند. شوروی را از عرصه رقابت با لیبرالیسم کنار زدند و روس‌های معامله‌گر هم در حقیقت رقیب جدی‌ای برای آنها … ⬿

گاه با کانال‌هائی مواجه می شوید که انواع و اقسام نسبت‌ها را به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌دهند اما ادمین خود را معرفی نمی‌کنند؛ مطالب این کانال‌ها را نمی توان جدی گرفت؛ عباراتی مانند : “گفته می شود”، “شنیده شده” … ⬿