امروز به یاد سال‌های دور رفته بودم فیضیه و دارالشفا تا قدری خاطره بازی کرده و قدمی بزنم. این دو مدرسه همواره نبض حوزه‌ی علمیّه بوده‌اند و نمایش‌گر فضای حاکم بر آن. از حیاط دارالشّفا گذشتم و به فیضیّه رفتم، … ⬿

برای برادر گرامی‌ام حمید عنایت‌اللهی (۲)

متن پاسخ: ۱ دو تن از دوستان من از قم به نجف اشرف منتقل شده‌اند؛ یکی از ابتدای تحصیل در قم مقدسه بوده و دیگری بیش از ۲۵ سال در این حوزه‌ی نورانی به تدریس، تأليف و تحقيق اشتغال داشته … ⬿