امشب به همراه دوستان گرامی حجج اسلام آقایان دکتر حمیدرضا مطهری و دکتر رمضان محمدی به عیادت مؤلف، مصحح، مترجم و سیره‌پژوه برجسته حضرت استاد آقای سید علی میرشریفی رفتیم. ایشان پس از حادثه تصادف ۴ خرداد ۱۳۹۷ دوران بسیار … ⬿