در دومین روز همایش “علوم اسلامی، اخلاق و هنر در جهان تشیع: بررسی موردی مدینه” ۲۷ مهر ۱۳۹۷، هشت مقاله به شرح زیر ارائه شد: ۱. ” مسجد النبی به عنوان مرکز آموزشی شیعه”، از سوی آقای سیف الدین کارا … ⬿