خوش بختانه در سال های اخیردر کشور ما مجلات علمی در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق رشد چشم گیری داشته است. افزایش این نشریات علاوه بر دانش افزایی علاقه مندان به فلسفه اخلاق، موجب افزایش زمینه و انگیزه دانشجویان و … ⬿