بیش‌تر مردم از شنیدن صدای ضبط‌شده‌ی خود، خوششان نمی‌آید. دکتر یِیل کوهن، مدیر مرکز علمی شنوایی سنجی دانشکده‌ی داروسازی پنسیلوانیا، معتقد است که معمولاً افراد فکر می‌کنند صدای خود را می‌شناسند و انتظار شنیدن همان چیزی را دارند که در … ⬿