هر از چندی هوس می‌کنم به حجره‌ای سر بزنم که سه سالِ نخستِ طلبگی را آنجا گذرانده‌ام. یادم هست روزی که از آن مدرسه کوچ می‌کردم خیلی خوش‌حال بودم و حس می‌کردم که دارم خلاص می‌شوم؛ امّا حالا گاه و …

۱) آینده پژوهی (Futures studies/Futurology) عبارت است از تاملات علمی، روش مند، منضبط و ناظر به شواهد و قرائن قابل اعتنا و پیش بینی درباره تحولاتی است که در آینده دور یا نزدیک ممکن است در یک حوزه مشخص از …