در تاریخ ۹۷/۱/۲۷  در کتابخانه‌ی دکتر پورمهدی در شهرستان دزفول، جلسه‌ی نقد کتاب “نظریه‌ای در باب دین و شادی” برگزار شد. جلسه‌ای مفید که مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت. امّا گویا واکنش گروهی را در پی داشته است. در زیر …

ارتحال امام خمینی و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب، دو حادثه مهم ماههای آغازین مسئولیت من در روزنامه کیهان بود. کیهان با اتکاء به تحریریه حرفه ای و با تجربه خود بویژه واحد عکاسی در پوشش …

در میان ادیان ابراهیمی و نیز ادیان غیرتوحیدی، ارجاع به عقلانیت و تفکر از امتیازات اسلام به شمار می‌رود. اگر تنها قرآن را ملاک شناخت اسلام در نظر بگیریم، تفکر، تعقل، تدبر و تفقه را می‌توان از پرتکرارترین مفاهیم آن …