«تعدد و تعارض منابع هنجارگذار و ارزش ساز» يكي از چالش هاي فراروي خانواده ها در دنياي امروز است. تا پیش از گسترش فضای مجازی در جامعه ما و در بافتار سنتی نظام تربیت اخلاقی خانواده، عوامل و منابعی که …

سخنانی چند در باره از دسترس خارج شدن یا نشدن پیام‌رسان تلگرام به گوش می‌خورد. صرف‌نظر از آن چه در باره این تصمیم می‌توان گفت و نوشت، انتخاب جایگزین مناسب در بین انواع پیام‌رسانهای داخلی هم خود موضوعی تقریبا دشوار …

تأملات ارائه شده در نشست کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی: شاخصه‌های اجتهاد تمدن‌ساز ـ بخش اول روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ کرسی علمی ترویجی “اجتهاد تمدن‌ساز” با ارائه آقای دکتر احمد رهدار در دانشگاه باقر العلوم علیه السلام …

گزارشی از آنچه که در جلسه هفتگی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع «راهبردهای اصولگرایی» بیان نمودم: همه جناح ها مخصوصا اصولگرایی باید راهبرد جدیدی به نام “اصلاح وضع موجود” را بپذیرند، که نشانه های …

در روزهای گذشته دو تن از مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم در دو موضوع مختلف اظهار نظر فرمودند؛ هر دو اظهار نظر با واکنش های تندی در فضای مجازی مواجه شدند؛ شوربختانه برخی از طلاب جوان به نام نقد به …

برای اخلاقی زیستن یک جهشِ انسانی لازم است: “به دیگری عشق ورزیدن”. این آغاز و فرجام انسانیّت است. آنان که بلد نیستند دیگران را دوست بدارند موجوداتی ناقص‌الخِلقه هستند و ناقص‌الخِلقه‌ها شاید اخلاق را یاد بگیرند؛ ولی نمی‌توانند رفتارش کنند. …