همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب، علاقه مندان تازه وارد به فلسفه اخلاق گاه برای خرید کتابهای مناسب در این زمینه دچار تردید می شوند. نتیجه این که ممکن است اقدام به خرید کتاب هایی کنند که امکان مطالعه و درک …