کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در دهه سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در سومین شماره از خبرنامه این کنگره مصاحبه‌ای با حقیر به عنوان مدیر کمیته تاریخ، تمدن و جغرافیا در باره …

“کتاب‌سازی” به جای “کتاب‌نویسی”؛ “مقاله‌سازی” به جای “مقاله‌نویسی” وضعیت دل‌خراشی است که به الگوی فراگیری در تولید علم کشور ما تبدیل شده است. رویّه‌ای که بر اساس آن علم تولید نمی‌شود؛ بلکه “کاسه به کاسه” می‌شود. کاسه به کاسه شدن …