ضرورت‌های پنج‌گانه راهبرد تکمینی

۱- اولین ضرورت تنها ماندن در رویارویی با غرب است . آمریکای‌ها تلاش کردند رقبای خود را به نحوی حذف کنند. شوروی را از عرصه رقابت با لیبرالیسم کنار زدند و روس‌های معامله‌گر هم در حقیقت رقیب جدی‌ای برای آنها نیستند، کشورهای کوچکی مثل کوبا، کره شمالی ، لیبی هم از گردونه خارج شدند، آمریکا با آشتی دادن عرب‌ها با اسرائیل ، به نوعی دنبال ایجاد فاصله آنها با ماست ، بنابراین همه نشانه‌های حاکی است که نظریه رویاروئی تمدن اسلامی به رهبری انقلاب اسلامی با تمدن غرب در حال شکل‌گیری است و در دهه آینده ما رقیب انحصاری هستیم و این برند به نام ما ثبت شده است. در چنین شرایطی راهبرد ارصاد و مراقبت از دشمن یک ضرورت قطعی است.

۲- اندیشه انقلاب اسلامی در منطقه همه نقشه‌های آمریکائی‌ها را به بن‌بست کشانده چند دهه است آنها از خاورمیانه بزرگ دم می‌زدند . کجاست آن خاورمیانه‌ی بزرگ ؟ انواع نقشه‌ها برای رویاروئی با انقلاب اسلامی کشیدن جنگ تحمیلی و حمله به طبس و کودتای نوژه و جنگی داخلی گروهک‌های ضدانقلاب و انواع آشوب‌ها و فتنه‌ها و در نهایت تحریم بین‌المللی ایران، همه به بن‌بست رسید. در منطقه، چیزی گیر آمریکائی‌ها نیامد در سوریه، عراق و یمن همه جا آمریکا دست خالی ماند. ترکیه از چنگال نظامی‌های آمریکائی خارج شد و امروز ملاحظه می‌کنید، رسماً برای آمریکا شاخ‌وشانه می‌کشد . آمریکائی‌ها متوجه این ماجرا هستند و قرائن نشان می‌دهد که با روی کار آمدن ترامپ ، تمرکز خود را در مقابله با اندیشه انقلاب اسلامی گذاشته‌اند. حساب شده، گزینه نظامی را از روی میز برداشتند. تمرکز بر تحریم اقتصادی و دور کردن کشورهای منطقه از ما با برنامه است. در چنین شرایطی باید رصدخانه‌ای برای رصد تمام حرکت‌های دشمن بازسازی و راهبرد دهه پنجم انقلاب باشد تا بتوانیم از همه فرصت‌ها و نقاط قوت داخلی و منطقه‌ای استفاده کنیم و با خنثی سازی تهدیدهای دشمن ، آنها را به فرصت برای انقلاب تبدیل کنیم .
ادامه دارد . . .

پاسخ دهید