با مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد معروفش آشنا هستم و چند باری هم به آن‌جا رفته‌ام. آن‌جا آدم‌های پا به سن گذاشته‌ای آمد و شد می‌کردند که شهید بهشتی را به خوبی می‌شناختند. می‌گفتند او بهترین مدیر آن مجموعه بوده … ⬿

سال‌روز شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد مقاله پیوست با عنوان «امام صادق علیه السلام و الگوی رفتاری یک مسلمان» در بهمن ماه ۱۳۸۹ برای ارائه به همایش امام جعفر الصادق علیه السلام در دانشگاه سلجوق در شهر قونیه … ⬿