بنیاد علمی و فرهنگی استاد #شهید_مطهری بر آن است با همکاری تعدادی قابل توجه از مراکز علمی و فرهنگی کشور، همایش «بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز» را در اسفند ماه سال جاری – ۱۳۹۸ – برگزار … ⬿