دیدار با سید احمد فردید، فیلسوف غربزدگی دکتر فردید (متوفی ۱۳۷۳ ش) بدون شک یکی از جدی‌ترین متفکران معاصر ایران است، هر چند همچنان گرفتار یک تحریم و بایکوت نیم قرنه از سوی روشنفکران مدافع جامعه باز و انقلابیون فلسفه … ⬿

سخنی تلخ با چهره‌های شناس و ناشناسی که در عصر شبکه‌های اجتماعی، حریم خصوصی را بیش از اندازه جدی گرفته اند. هربار با انتشار عکس یا فیلمی از برخی چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی بحث حریم خصوصی تا چند … ⬿

این روزها صدا وسیما دم‌به‌ساعت از بینندگان خود می‌خواهد آن‌هایی که صاحب‌خانه هستند به خاطر گرانی و تورّم، با مستأجران خود مدارا کنند و اجاره‌ها را افزایش ندهند. این همان چیزی است که پیش‌تر از آن به تعلیم سنتی اخلاق … ⬿