در خبرها آمده بود: «با دستور معاون آموزشی وزارت علوم، از این پس چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و گزارش‌های درسی در همه مقاطع و رشته‌های دانشگاهی ممنوع خواهد بود.» خبر خوب و خوش‌حال‌کننده‌ای‌ست. مدّت‌ها بود که کار ارزیابی پایان‌نامه‌ها و … ⬿