سال‌روز شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

مقاله پیوست با عنوان «امام صادق علیه السلام و الگوی رفتاری یک مسلمان» در بهمن ماه ۱۳۸۹ برای ارائه به همایش امام جعفر الصادق علیه السلام در دانشگاه سلجوق در شهر قونیه ترکیه تدوین شده است. چکیده مقاله چنین است:

اگر مجموعه سخنان باقی مانده از امام صادق علیه السلام را در دو ساحت اندیشه و رفتار دسته‌بندی کنیم، در هر یک از این دو ساحت می‌توان به منظومه‌ای کامل از آموزه‌ها دست یافت که پاسخگوی پرسش‌های بنیادی بشر در حیطه نظر و عمل است. و اگر دامنه رفتار را تا بدانجا بگسترانیم که اخلاق باطنی را نیز در بر بگیرد، خواهیم دید که منظومه برآمده از سخنان امام صادق علیه السلام در ساحت رفتار، گستره‌ای فراخ از ویژگی‌ها در امور مختلف را در بر می‌گیرد که مجموعه آن‌ها الگویی برای سبک زندگی یک مسلمان در ابعاد و ادوار مختلف زندگی به دست می‌دهد. این ویژگی‌ها را می‌توان در چگونگی تعامل انسان با خود، با طبیعت، با دیگران و با خداوند جستجو کرد. یکی از اسناد مهم در این زمینه شیوه‌نامه‌ای است طولانی که امام صادق علیه السلام در قالب نامه‌ای آن را به پیروان خود ابلاغ کرده است. این نامه که از نظر نقد بیرونی و سندشناسی خدشه‌ای بر آن وارد نیست و تردیدی در درستی و راستی نگاشته شدن آن از سوی امام وجود ندارد، در همان دوران با چنان اقبالی روبرو شد که شیعیان نسخه‌ای از آن را در نمازخانه‌های خود نگاه می‌داشتند و هر صبح و شام بخش‌هایی از آن را می‌خواندند. این نوشتار در پی آن است که الگوی پیشنهادی برای روابط گوناگون مسلمانان در این نامه را بکاود و ضمن استخراج و معرفی آن، کارآمدی آن را برای الگو قرار گرفتن از سوی همه مسلمانان در جهان معاصر بنمایاند.

امام_صادق_علیه_السلام_و_سبک_زندگی

پیوست‌ها

پاسخ دهید