سخنانی چند در باره از دسترس خارج شدن یا نشدن پیام‌رسان تلگرام به گوش می‌خورد. صرف‌نظر از آن چه در باره این تصمیم می‌توان گفت و نوشت، انتخاب جایگزین مناسب در بین انواع پیام‌رسانهای داخلی هم خود موضوعی تقریبا دشوار است. ای کاش قوة عاقله‌ای که این موضوع را دنبال می‌کند دست کم یکی از پیام‌رسانها را ویژه و یا سازگار با نیازهای اصحاب درس و بحث طراحی و راه‌اندازی می‌کرد و حال که چنین نشده است چه خوب است که اصحاب رسانه و اهالی شبکه‌های اجتماعی که قدرت تشخیص و تحلیلیشان برای امثال ما راهگشاست پیشنهادهای خود را برای جایگزین مناسب تلگرام اطلاع‌رسانی کنند و باز هم ای کاش اصحاب درس و بحث تصمیمی مشترک در این زمینه بگیرند تا جمع موجود تفرقه و شمل موجود تشتت نیابد.
این حقیر هنوز جایگزینی برای تلگرام برنگزیده‌ام ولی در این هنگامه پر هیاهو از حسن ابتکار برادر عزیز جناب آقای احمد نجمی صاحب امتیاز و مدیر مسؤول پایگاه اطلاع‌رسانی مباحثات (مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت) به وجد آمدم که با بهره‌گیری از هوش رسانه‌ای خود، ایجاد سرپناهی در سرزمین مهاجرپذیر مباحثات را برای آواره‌های تلگرامی ابتکار کرده‌اند و تاکنون بخشی از مطالب این کانال را از سر لطف به آنجا منتقل کرده‌اند و بقیه نیز به همت آنها و یا دخالت حقیر به تدریج منتقل خواهد شد. خدایش توفیق دهاد. در صورت از دسترس خارج شدن تلگرام و تا پیش از انتخاب یک جایگزین و حتی پس از آن، اگر مطلبی بود در این نشانی اطلاع‌رسانی خواهد شد

پاسخ دهید