در روزهای گذشته دو تن از مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم در دو موضوع مختلف اظهار نظر فرمودند؛
هر دو اظهار نظر با واکنش های تندی در فضای مجازی مواجه شدند؛ شوربختانه برخی از طلاب جوان به نام نقد به هتاکی پرداختند.
یکی اظهارات مرجعی بزرگ که در سن صد سالگی همه روزه به طرح عمیق ترین مباحث فقهی می پردازد را ناشی از کهولت سن دانست و دیگری به عوض پاسخ عالمانه، آن مرجع بزرگوار را به در اختیار داشتن مؤسسه ی ميلياردى در اثر خون دل خوردن امام و شهداء، متهم نموده، اظهار داشت: «کسی جرأت انتقاد از مراجع را ندارد»؛
نیز مراجع را مکلف به ریختن آبروی نامسلمانان نمود؛
در پایان هم با عباراتی غیر محترمانه نوشت: «اگر این حکومت نبود در همین قم همجنس بازها جلوی خانه ی شما عروسی راه می انداختند و کسی دیگر نام شما را هم نمی شنید و پلیس عمامه از سرتان بر می داشت».
ممکن است هر کسی نسبت به اظهار نظر این دو مرجع بزرگوار، نقدی داشته باشد و می تواند پس از اطلاع از ادله ی آن اعاظم، نقد خویش را نیز محترمانه بیان کند و هیچ کس هم جلوی او را نمی گیرد؛
و البته همه ی ما هم باید قدردان جانفشانی امام و شهداء باشیم؛
اما بد زبانی آن هم از طلبه پسندیده نیست؛ ما بنا بود معلم اخلاق مردم باشیم؛ بنا بود هدایت گری کنیم؛ بنا بود سلم و سلام را به آنان آموزش دهیم؛بد زبانی آن هم به مراجعی بزرگ، کار انسان های محترم نیست.
فراموش نکنیم این مراجع، زعیمان معنوی شیعه هستند؛ هیچ طائفه ای با زعیمان خود چنین رفتار نمی کند
نقد آزاد است اما همراه با متانت و ادب.

پاسخ دهید