برای یک دوره تدریس فشرده راهی مشهد هستم.‌ کوپه‌های قطار چهار تخته است ولی ما سه نفریم و از نفر چهارم خبری نیست: من و یک زوج جوان که قرار است ماه‌عسل‌شان را در مشهد بگذرانند. آن‌ها که قطاری هستند … ⬿