چندین سال پیش، شب بیست و یکم ماه رمضان، منزل پدربزرگ مرحومم مراسم احیا برپا بود. آن زمان، من طلبه‌ای تازه‌کار بودم و آن خدابیامرز از دعاخواندنِ من ذوق می‌کرد. آن شب بعد از آن‌که دعای جوشن کبیر را خواندم، … ⬿