جناب حجةالاسلام و المسلمین فقیهی، یکی از اعضای جامعه‌ی مدرّسین در مصاحبه‌ای گفته‌اند: در جامعه‌ی مدرسین کمیسیونی هست و کسی که صلاحیت مرجعیت دارد در آن کمیسیون مطرح و درباره آن بحث و گفت وگو می‌شود، این کمیسیون نظر می‌دهد … ⬿